Wij hebben gedegen kennis van alle belastingwetten

Belastingadvies

Wij zijn naast uw specialist voor financiële dienstverlening ook de juiste gesprekspartner voor al uw belastingzaken. Wij adviseren het MKB waaronder familiebedrijven alsook beoefenaren voor vrije beroepen en particulieren.

Wij hebben gedegen kennis van alle belastingregels en wetten voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting etc.

Vanaf de start tot aan de verkoop of overdracht van uw onderneming wordt u als ondernemer geconfronteerd met allerlei belastingtechnische aangelegenheden. Deze fiscale aangelegenheden zijn vaak lastig en ingewikkeld. De invloed van de diverse belastingen op een onderneming is zeer groot. Een tijdige signalering van eventuele veranderingen die belangrijk zijn voor uw onderneming is dan ook noodzakelijk. Wij geven u gevraagd en ongevraagd advies over al uw fiscale zaken.

Bovendien is het invullen van een fiscale aangifte een tijdrovende klus.
Schultinga, Opheikens & Kok kan u deze zorg uit handen nemen. Wij zorgen voor een correcte en tijdige indiening van uw aangifte.

Onze adviseurs zijn lid van het Register Belastingadviseurs (RB). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar http://www.rb.nl/.